>> Wat doet Trans Border Experts <<

Trans Border Experts is een samenwerkingsverband tussen twee advocatenkantoren (MP Advocatuur en de Poorte advocatuur) welke gespecialiseerd zijn in het migratierecht. TBE biedt deskundig advies aan zowel bedrijven als buitenlandse werknemers over arbeidsmigratie.

Door de toenemende internationalisering werken steeds meer buitenlandse werknemers, stagiaires en zelfs vrijwilligers in Nederland. Omdat Nederland de arbeidsmarkt beschermt, is het van belang na te gaan of deze buitenlandse werknemers wel legaal mogen werken in Nederland. TBE  geeft bedrijven advies over het in dienst nemen van buitenlandse werknemers. Daarbij kan gedacht worden aan de voorwaarden waaraan de buitenlandse  werknemer en de werkgever dienen te voldoen om conform de Nederlandse wetgeving een arbeidsrelatie aan te gaan. TBE voorziet uw bedrijf niet alleen van advies maar spreekt ook haar netwerk aan om uw bedrijf op alle (aan het werkgeverschap van een buitenlandse werknemer) gerelateerde gebieden te ondersteunen.

Bent u een buitenlandse werknemer die graag in Nederland wil werken, ook voor u staat TBE klaar met advies over de mogelijkheden. TBE tracht op deze wijze u te koppelen aan de werkgever in Nederland die juist u nodig heeft!

Mocht uw aanvraag onverhoopt  niet door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) worden ingewilligd en/of heeft u een boete ontvangen van de Nederlandse autoriteiten in verband met het tewerkstellen van buitenlandse werknemers dan kan TBE u ook hierin bijstaan met haar ter zake deskundige advocaten.

Wilt u meer weten over onze diensten neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!

>> Bedrijven <<

Heeft u een vacature openstaan, maar kunt u geen geschikte kandidaat in Nederland vinden? Wellicht is deze vacature wel op te vullen met een buitenlandse werknemer. TBE kan u adviseren over de voorwaarden waaraan deze buitenlandse werknemer, uw bedrijf en de vacature moeten voldoen om het mogelijk te maken uw personeelsbestand uit te breiden met een werknemer uit het buitenland. TBE geeft daarbij juridisch en praktisch advies. TBE kan u ook doorverwijzen naar bedrijven in haar netwerk gespecialiseerd op het gebied van payrolling, recruitment en/of belastingen. Als u de geschikte kandidaat uit het buitenland met onze hulp heeft gevonden of deze reeds zelf gevonden heeft staat TBE voor u klaar om de noodzakelijke procedurele stappen te zetten om deze nieuwe werknemer legaal bij u aan de slag te laten gaan.

TBE begeleidt u bij het proces om erkend referent te worden voor de Nederlandse autoriteiten. TBE begeleidt u bij de procedure in het kader van de ‘kennismigrantenregeling’, GVVA, tewerkstellingsvergunning, EU Blue Card en meer.

Heeft u een vraag over het tewerkstellen van buitenlandse werknemers? Trans Border Experts voorziet u van advies en lost het op!

>> Expats / buitenlandse werknemers <<

U heeft een interessante baan aangeboden gekregen in Nederland, uw werkgever wil u overplaatsen naar een vestiging in Nederland of u wil een eigen bedrijf beginnen in Nederland, TBE voorziet u van advies en begeleidt u bij de procedure bij de Nederlandse overheid. TBE beantwoordt uw vragen over de mogelijkheden in Nederland op het gebied van arbeidsmigratie, zoals; (1) Aan welke voorwaarden dient het arbeidscontract te voldoen? (2) Welke vergunning heb ik nodig? (3) Val ik onder de kennismigrantenregeling? (4) Heb ik een tewerkstellingsvergunning nodig, etc.

Ook als pas afgestuurde derdelander aan een Nederlandse universiteit of een top universiteit in het buitenland kunnen bij ons terecht voor advies en begeleiding over de verblijfsrechtelijke mogelijkheden na afronding van de studie.

Trans Border Experts staat voor u klaar met raad en daad!

>> Advocaten <<

Joelle de Poorte is oprichter van de Poorte advocatuur en mede oprichter van het samenwerkingsverband Trans Border Experts. Zij heeft binnen het migratierecht 20 jaar ervaring opgedaan bij organisaties binnen en buiten de advocatuur. Hierdoor beschikt zij over een brede en diepgaande kennis van het nationale, Europese en internationale migratierecht.

Marc Paffen is oprichter van MP Advocatuur en mede oprichter van het samenwerkingsverband Trans Border Experts. Alvorens een eigen praktijk op te starten heeft hij jarenlange ervaring opgedaan bij andere advocatenkantoren op het gebied van migratie. Marc heeft zijn praktijk zo ingericht dat kwaliteit voorop staat. Communicatie tussen u en het kantoor is van essentieel belang om deze kwaliteit te waarborgen. Het kantoor is dan ook altijd telefonisch en digitaal bereikbaar voor u als klant.

Kantoorfilosofie: “No man is above the law and no man is below the law”, dit citaat van de voormalige president van de Verenigde Staten Theodore Roosevelt is een samenvatting van de filosofie aan de hand waarvan het kantoor werkt. Niemand staat boven de wet en niemand is te “klein” voor de wet. Met deze insteek worden de zaken op het kantoor behandeld. Met deze filosofie ontstaat een nauwe samenwerking tussen klant en advocaat, waarbij eerlijkheid en deskundigheid voorop staan. Een eerlijk afgewogen advies op basis van de wet- en regelgeving is de basis van de samenwerking.

De advocaten zijn aangesloten bij de volgende specialisatieverenigingen: Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA), Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN), Werkgroep Vreemdelingenrecht Rotterdam, de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en de Werkgroep Rechtsbijstand in Vluchtelingenzaken.

Contactinfo

Rozenhof 33
3311 JT Dordrecht

Joëlle de Poorte
m: 06 – 275 40 372
f: 085 – 016 03 19
info@depoorteadvocatuur.nl

Marc Paffen
m: 06 – 408 85 832
f: 078 – 647 29 32
info@mpadvocatuur.nl

TransBorderExperts is een samenwerkingsverband tussen MP Advocatuur en de Poorte advocatuur.